POINT073

Wat is POINT073?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent” en 073 staat voor de regio 's-Hertogenbosch. POINT073 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT073:

1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen;
3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

Prijzen voor POINT
Point heeft de afgelopen periode verschillende nationale en internationale prijzen gewonnen:
In december 2021 heeft POINT de EAPRIL Award gewonnen. Een Europese prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste innovatieve project op het gebied van leren en ontwikkelen met een impact voor theorie en praktijk. Hier  kunt u daar meer over lezen.
In maart 2022 heeft POINT ook de Brabantse onderwijsprijs gewonnen. Hier  kunt u daar meer over lezen

Voor meer informatie, zie onderstaande links.
– Klik hier voor meer informatie en de website van POINT073
– Klik hier voor een kennisclip over POINT

Wij zijn trots en verheugd dat onze school betrokken is bij POINT!