Educatief partnerschap

Op KC de Matrix maken we onderscheid tussen Educatief partnerschap met ouders en het educatief partnerschap met partners uit de omgeving Engelen/Den Bosch. Bij de samenwerking met partners uit de omgeving denken we o.a. aan de samenwerking met; kinderopvang, de schoolbibliotheek, sportclubs en bedrijven.

 

In het educatief partnerschap met ouders zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de samenwerking tussen kind, ouder en school te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Dit met het doel het optimaliseren van de leerresultaten van kinderen.

 

Een goede samenwerking met ouders bevordert niet alleen de schoolprestaties van kinderen maar ook de werkhouding, het sociaal- emotioneel functioneren en het welbevinden. Het educatief partnerschap met ouders zien wij daarom ook als een belangrijke kwaliteitsfactor van ons onderwijs.