Aanmelden

Aanmelding, intake en wennen op Kindcentrum De Matrix

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden of u wilt zich oriënteren, dan maken we een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding door het Kindcentrum. U bent van harte welkom. Voor de definitieve aanmelding vult u het aanmeldformulier van ons Kindcentrum in.  

Plaatsingsprocedure en –voorwaarden Dribbel

De minimale leeftijd voor de kinderopvang 0-4 is 10 weken. Aanmelden kan zodra u een kind verwacht. Er geldt geen minimum van dagdelen. De aanmelding is officieel wanneer u het ingevulde aanmeldingsformulier verstuurd hebt en u een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen. Tevens ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. 

Vanaf 4 jaar naar school

Vanaf 4 jaar mag uw kind naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.

Wanneer u uw kind hebt aangemeld voor het kinderdagverblijf of peuterarrangement van Dribbel, hoeft u niet opnieuw aan te melden voor de basisschool. U bent dan verzekerd van het totale pakket van opvang en onderwijs dat KC De Matrix aanbiedt.

Wanneer uw kind niet is aangemeld voor het kinderdagverblijf en toch op basisschool De Matrix geplaatst wil worden, betekent dit het volgende:

- kinderen die leerplichtig zijn en/of van een andere basisschool buiten de gemeente komen, kunnen op ieder moment in het jaar worden geplaatst;
- kinderen die 4 jaar worden, mogen komen op de eerste schooldag waarop ze vier jaar zijn; 
- nieuwe kleuters mogen vooraf tweemaal een dag op visite komen, nieuwe leerlingen voor groep 3 t/m 8 mogen één dag op visite komen;
- de directie bepaalt in overleg met de leerkracht in welke groep een leerling geplaatst wordt;
Wij dringen er op aan dat u alle belangrijke informatie betreffende uw kind meldt op het aanmeldformulier en het intake-formulier dat u een aantal maanden voor de definitieve plaatsing in groep 1 ontvangt;
Indien gegevens wijzigen dan kunt u dat laten weten door een email te sturen naar: directie@kcdematrix.nl.

Procedure inschrijving BSO

Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden bij de BSO via het aanmeldformulier. U kunt uw kind maximaal 1 jaar voor plaatsingsdatum inschrijven. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden per mail. U ontvangt dan van ons binnen een week een ontvangstbevestiging van de inschrijving en tevens een uitnodiging tot kennismaking. Tijdens deze kennismaking ontvangt u onze informatiebrochure, bespreken we plaatsingsmogelijkheden, lichten we onze werkwijze toe en geven wij u een rondleiding. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen.