Partners

Signum Onderwijs en Eigenwijze Kinderopvang.

Het kinderdagverblijf, de peuterarrangementen en de buitenschoolse opvang in Kindcentrum De Matrix vallen onder Eigenwijze Kinderopvang.

Het onderwijs in Kindcentrum De Matrix valt onder Stichting Signum. Signum is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag in ’s-Hertogenbosch. 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.eigenwijzekinderopvang.nl en www.signumonderwijs.nl.