Peuterarrangement EIGENWIJZE kinderopvang

 

Samenwerking op KC de Matrix

‘Je ziet de kinderen stralen’

De verschillende afdelingen binnen Kindcentrum de Matrix werken nauw met elkaar samen. Peuters leren van kleuters, kleuters leren weer van oudere kinderen. En andersom. “We streven naar een zo soepel mogelijke overgang van opvang naar school”, zegt Brigitte van Dooren Teamleider kinderopvang op kindcentrum de Matrix.

Het Peuterarrangement en groep 1-2


Op het Peuterarrangement (PA) bereiden wij de kinderen op verschillende manieren voor op groep 1. Bijvoorbeeld door binnen het Kindcentrum verbinding te zoeken in de dingen die we doen:

De kinderen van PA en groep 1-2 van school spelen samen buiten. Zo leren de peuters spelen op een groter speelterrein en met grotere kinderen. De leerkracht van school ziet de kinderen van de PA en de kinderen zien de leerkrachten. Soms zien ze ook hun broer of zus die op school zit.
Daarnaast stemmen we per schooljaar twee thema’s samen af. Binnen het thema gaan we tijdens activiteiten ontdekken, onderzoeken en verwonderen; bijvoorbeeld met een gezamenlijk knutselmoment, een herfstwandeling of een gezamenlijke expositie.
Ook halen we samen Sinterklaas binnen op het Kindcentrum, gaan we kijken naar het open podium van de kleutergroepen en gaan we luisteren en kijken naar de musical van groep 8. Kinderen leren zo om in wat grotere groepen te zijn én hoe de wereld eruitziet buiten de veilige muren van het Kinderdagverblijf (KDV) en PA.
Omdat de samenwerking en de verbinding met de onderbouw al vaste vorm heeft, gaan we nu kijken hoe we ook de kinderen van de bovenbouw hierbij kunnen betrekken.

Taalstimulering en gepersonaliseerd leren

De eerste stap om de kinderen van de bovenbouw erbij te betrekken, is al gezet. Op het KDV en PA is taalstimulering een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk. Lezen en voorlezen zijn goede manieren om met taal bezig te zijn. Kinderen uit groep 6-7-8 komen iedere week langs om een verhaaltje voor te lezen.

Zo wordt voor beide groepen op een leuke manier met taal gewerkt en is er een mooie samenwerking met de bovenbouw. Daarnaast mogen alle kinderen zelf naar de Schoolbieb om boeken uit te zoeken die zij mee naar huis mogen nemen. Zo kunnen zij ook thuis bezig zijn met taal.

Een andere manier waarop we de verbinding met elkaar zoeken, is het gepersonaliseerd leren. Dit is een manier om kinderen die vier worden, voor te bereiden om zelf te vertellen wat ze voelen, wat ze leuk en minder leuk vinden en wat ze zelf al kunnen.
Door deze gesprekjes te voeren met de kinderen, willen wij hen spelenderwijs voorbereiden op het ouder-kind gesprek dat in groep 1 en 2 plaatsvindt met de leerkrachten.

In de ochtendkring gebruiken wij herkenbare fotokaarten van hoe ons dagritme eruitziet. Bepaalde momenten van ons dagritme zijn gefotografeerd zoals:
- samen in de ochtendkring
- samen lunchen
- buiten/binnen spelen
- toiletbezoek
- activiteit
 

Bij deze foto’s stellen wij de kinderen passende vragen zoals:
- Wat zie je hier?
- Wat vind jij het leukst om te doen?
- Durf jij om hulp te vragen?
- Kun jij zelf al je boterham smeren?
- Heb jij een luier aan of ga jij al naar de wc?

 “Doordat we dit elke dag herhalen, is het voor het kind makkelijker om iets te kunnen vertellen tijdens het eindgesprek”, vertelt Tessa. “Het eindgesprek wordt gehouden met de ouders en daar betrekken we de kinderen die vier jaar worden bij. Je ziet de kinderen tijdens dit gesprek stralen omdat wij als pedagogisch medewerker samen met de ouders echt naar het kind luisteren en zij ook hun verhaal kunnen vertellen.”