Groepen

Op KC de Matrix hebben we 2 groepen waar per groep maximaal 20 kinderen worden opgevangen. Deze groepen heten Ravelijn en Ruigrijk. In deze groepen worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Kinderen die 4 jaar zijn geworden en na school naar de BSO gaan, worden door een pedagogisch medewerkster uit de klas gehaald zodat ze onder begeleiding naar de groep worden gebracht. Daar krijgen de kinderen wat drinken en een versnapering aangeboden waarna ze een keuze mogen maken wat ze die middag willen gaan doen. Er worden verschillende activiteiten aangeboden zoals b.v. knutselen, koken, sporten of vrij spelen. Als de kinderen kiezen om te gaan sporten, dan gaat de beweegspecialist van BSO Eigenwijze met de kinderen naar het Sportpark. Na de activiteit gaan de kinderen met de begeleider weer terug naar de Matrix.

Kinderen die 8 jaar of ouder zijn gaan naar het Sportpark. Op het Sportpark hebben we 4 BSO-groepen nl:

Eigenrijk    (  4 - 8 jaar)
Talentrijk    (  7 - 10 jaar)
Anderrijk    (  7 - 10 jaar)
Schuilrijk    (10 - 12 jaar)