Opvang 0-4 jaar

Wij dragen zorg voor een veilige geborgen leefomgeving waarin rust voor onze allerkleinste baby’s centraal staat.

Voor dreumesen en peuters staat ons ‘huis’ centraal. Hiermee bedoelen we de huiselijke omgeving waarin de kinderen heel de dag verblijven. In een gezellige, sfeervolle, rijke leefomgeving bieden wij de kinderen allerlei speelmogelijkheden.

Er is tijd om rustig een boekje te lezen met de kinderen, om bezig te zijn met zindelijkheidtraining. Er is tijd voor een kringetje, eet/drinkmomenten en natuurlijk tijd om heerlijk te spelen en ravotten. Dit is vaak binnen maar als het even lekker weer is, zijn we buiten te vinden.

Wij gaan uit van het competente kind. Wij stimuleren kinderen om dingen te doen en te proberen.

Wij zien onszelf als begeleiders die als taak hebben om kinderen, op een liefdevolle en respectvolle manier een stapje verder te helpen in de ontwikkeling.

We vinden het van belang om goed te kijken en luisteren naar onze kinderen en tijd te nemen voor persoonlijke aandacht.

We zien het kind zelf als spil van de eigen ontwikkeling. Kinderen kunnen heel veel zelf. Wij prikkelen en helpen ze in de zoektocht naar wat ze allemaal al kunnen.