Tarieven en openingstijden

Tarieven BSO schooljaar 2020-2021

 

Schoolweken:

Maandag t/m vrijdag 

Uurtarief     €  9,25        

Vakantieopvang en 0-uren-overeenkomst:

maandag tm vrijdag

Uurtarief      €   9,88   

Combinatietarief (schoolweken+vakantieweken):

Maandag t/m vrijdag

Uurtarief     €    7,73                        

Voorschoolse opvang

maandag tm vrijdag

Uurtarief     €    7,42                

Het uurtarief van de BSO 2021 is berekend op 40 schoolweken en 11 vakantieweken.