Professionele leergemeenschap

Wij zijn een lerende organisatie die voortdurend in ontwikkeling blijft.

Professionals leren en werken samen om de ontwikkelingskansen en leerresultaten van kinderen te optimaliseren.

Alle professionals hebben een onderzoekende houding, en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Praktijkvoorbeelden, literatuur, reflectie en feedback vormen een belangrijk onderdeel van de professionalisering van het individu en van het team als geheel. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten door het delen van kennis, invloed en beslissingsrecht (erkende ongelijkheid). Iedere professional heeft een actieve rol in de ontwikkeling van het kindcentrum als organisatie. Onze professionals zijn actief betrokken, gemotiveerd, toegewijd en werken met plezier! Er is in ons kindcentrum voortdurende aandacht voor het werken vanuit veiligheid en vertrouwen in elkaar, dit vormt onze basis.

Veiligheid biedt openheid!