OC EIGENWIJZE kinderopvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij een actieve oudercommissie. Zij hebben eens per kwartaal overleg met de teamleider. 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

De belangen van de kinderen en hun ouders, waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
Daarbij uitgaande dat :
het welbevinden van het kind centraal staat;
adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid;
het bewaken van de uitgangspunten van EIGENWIJZE kinderopvang.

Ingrid Doms

Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen via:
ocmatrix@eigenwijzekinderopvang.nl