Oudervereniging

Welkom bij de Oudervereniging

Een kindcentrum kan niet zonder Oudervereniging (OV). Ook op De Matrix is een OV actief. Graag vertellen we u wat de OV precies inhoudt.
 
In tegenstelling tot de Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn om mee te denken over het beleid van het kindcentrum, houdt de OV zich niet bezig met beleid.
 
De OV organiseert activiteiten voor de kinderen om speciale momenten extra aandacht te geven. Hieronder vallen:
- De viering van het Sinterklaasfeest
- Een warme, sfeervolle Kerstviering
- Een spetterend Carnavalsfeest
- Een dagje op reis
 
Eenmaal per jaar organiseert de OV een Algemene ledenvergadering (ALV)
 
De ouderbijdrage
Hoewel er zeer nauw wordt samengewerkt met de directie en het team van de Matrix, staat de OV bestuurlijk en financieel los van de het kindcentrum.
Om de activiteiten te financieren, wordt u als ouder/verzorger aan het begin van het schooljaar gevraagd de ouderbijdrage te betalen.
De kosten van de activiteiten van groep 8 die buiten de jaarlijkse activiteiten (zie kader) vallen o.a. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar voor leerlingen uit groep 8 worden niet betaald door de OV. Deze kosten zijn additioneel en de Matrix zal u apart om een bijdrage vragen. Deze ouderbijdrage is alleen voor kinderen van 4-13 jaar.
 
De oudervereniging
Een groep van enthousiaste vrijwilligers vormt de OV met een gekozen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Elke activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep waarin OV-leden en leerkrachten samenwerken. Voor alle werkgroepen is een draaiboek aanwezig. De OV werkt met een begroting en per activiteit is een budget beschikbaar. Om zoveel mogelijk leuke activiteiten te doen binnen het budget van de OV is het van groot belang dat er genoeg enthousiaste ouders in de OV zitten en dat de OV kan rekenen op extra helpende handen van ouders/verzorgers. Vele handen maken licht werk en daarmee zorgen we er voor dat alle activiteiten kunnen doorgaan.
 
Overige activiteiten
Buiten de jaarlijkse activiteiten (zie kader) regelt de OV de fotograaf en organiseert jaarlijks een goede doelen actie. Tevens wordt er een financiële bijdrage geleverd aan de culturele evenementen, zoals het uitstapje van groep 1 t/m 8 en theaterbezoek, als ook de werkgroep “sfeer op school”.
 
De Matrix biedt de mogelijkheid om veel leuke activiteiten te organiseren. Uw hulp daarbij is van harte welkom. Elk jaar zijn er wel, om verschillende redenen, aftredende leden. De OV probeert dan nieuwe leden te werven. Iedere ouder kan zich ook aanmelden om lid te worden van de OV. De OV-leden zijn altijd bereid u persoonlijk te woord te staan, daarnaast kunt u uw vragen c.q. opmerkingen deponeren in de speciale groene OV-bus in de hal. Ook kunt u een bericht sturen naar ourv@kcdematrix.nl
 
Samen maken we er weer een gezellig jaar van voor onze kinderen!