Oudervereniging

Op de Matrix hebben we een actieve oudervereniging (OV). Samen met de leerkrachten organiseren zij activiteiten rondom speciale momenten en ondersteunen ze bij deze activiteiten. Zie het overzicht aan de linkerkant welke activiteiten onder andere door de OV worden georganiseerd. Daarnaast regelt de OV de schoolfotograaf, organiseren ze de jaarlijkse goede doelenactie en leveren ze een financiƫle bijdrage aan culturele uitstapjes en evenementen.

De OV werkt nauw samen met de directie en het team van de Matrix, maar staat bestuurlijk en financieel los van het kindcentrum. Om de eerdergenoemde activiteiten te financieren, wordt u als ouder/verzorger aan het begin van het schooljaar gevraagd de ouderbijdrage te betalen. De kosten van de activiteiten van groep 8 die buiten de jaarlijkse activiteiten (zie kader) vallen o.a. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar voor leerlingen uit groep 8 worden niet betaald door de OV. Deze kosten zijn additioneel en onderwijs zal u apart om een bijdrage vragen.

De OV kent dezelfde structuur als andere verenigingen, met een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de andere vrijwilligers, die samen de activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Per activiteit is een werkgroep actief, die volgens een draaiboek, met een vastgesteld budget en goede dosis creativiteit een zo leuk mogelijk activiteit neer wil zetten. Naast de vaste leden van de OV zijn er ook altijd andere enthousiaste ouders en verzorgers die ondersteunen bij de activiteiten.

Wil je een bijdrage leveren aan de OV? Of incidenteel ondersteunen? Neem dan contact op met een lid van de OV of stuur een mail naar ourv@kcdematrix.nl.