Kindcentrum 0-13

De Doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar en de samenwerking tussen opvang en onderwijs staat op KC de Matrix hoog op de agenda. De doorlopende ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar vormt de basisgedachte achter ons kindcentrum. Wij streven naar een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs aan onze kinderen. Kinderen komen naar ons kindcentrum om te spelen, te ontwikkelen en te leren. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische visie en met één team.

 

Het kind voelt zich bij ons veilig en gekend, alle professionals in ons team vullen elkaar aan in hun pedagogische benadering. Door te luisteren naar het kind en de autonomie van het kind te erkennen, krijgt het kind ruimte om zich te ontwikkelen, plezier te hebben en te leren in een warme, sfeervolle, uitdagende, rijke leef/leeromgeving.

 

Beleidsplannen worden op elkaar afgestemd, en er is één gezamenlijk managementteam waarin opvang en onderwijs vertegenwoordigd zijn.