BSO EIGENWIJZE kinderopvang

Werkwijze

De BSO werkt met een actief afwisselend programma. De programma’s zijn afgestemd op de leeftijd en behoefte van de kinderen. De jongste kinderen hebben hun vaste groep op locatie de Matrix (4-7 jaar). De oudere kinderen ( 7- 13 jaar) hebben een vaste groep op locatie Sportpark.

De programma’s zijn afgestemd op vier hoofdthema’s nl:

Sport en buitenspel.
Dans en expressie.
Huiselijke activiteiten.
Creatieve activiteiten.

De uitgangspunten voor onze begeleiders zijn:

Het delen van opvoedingsverantwoordelijkheid.
Het stimuleren van deelname in een groepsproces.
Het begeleiden op weg naar zelfstandigheid.
Het creëren van een prikkelend pedagogisch klimaat.

Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op locatie Sportpark. Kinderen worden door een pedagogisch medewerker opgehaald op de Matrix en lopen dan met z'n allen onder begeleiding terug naar het Sportpark. Ook in de vakantieweken kan de opvang plaatsvinden op het Sportpark. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Hierover zullen wij de ouders altijd vooraf informeren.