Stel cookie voorkeur in

Oudergesprekken voor groep 1 tm 7

Begindatum 19 maart 2019 00:00

Einddatum 28 maart 2019 00:00

Locatie

Op 19-03-2019 en 28-03-2019 voeren de leerkrachten van groep 1 tm groep 7 gesprekken met de ouders