Stel cookie voorkeur in

Ouders

Binnen kindcentrum De Matrix werken we toe naar een eenduidig ouderbeleid. De communicatie wordt daarmee helder, eenduidig en actueel. 

Dit ouderbeleid wordt vormgegeven en afgestemd middels schooldirecteur, teamleider van de kinderopvang, het schoolteam en het kinderopvangteam.

We werken op het Kindcentrum De Matrix met verschillende oudergroepen:

  • de MR, dit is een afkorting voor medezeggenschapsraad en is actief voor onderwijszaken voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit is een wettelijke verplichting en valt onder de verantwoording van de schooldirecteur.

 

  • de OC, dit is een afkorting voor oudercommissie van het kinderdagverblijf, peuterarrangement en buitenschoolse opvang en is actief voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit is een wettelijke verplichting en valt onder verantwoording van de teamleider kinderopvang.

 

  • De OV, dit is een afkorting voor de oudervereniging. De oudervereniging is actief voor heel het kindcentrum en valt onder gedeelde verantwoording van de schooldirecteur en teamleider kinderopvang.

 

  • Er is een gezamenlijke website. Op de website staat alle algemene informatie die van belang is voor ouders en kinderen t.a.v. het kindcentrum. Op de website staat de jaarplanning met activiteiten, vrije dagen, vakantie, workshops en festiviteiten. 

 

  • Ouders worden periodiek geïnformeerd over hun kind.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een jaarlijkse terugkoppeling naar ouders rondom de verjaardag van ieder kind. Er wordt door de ouders en pedagogisch medewerkers een welbevindenlijst ingevuld en er vindt een warme overdracht plaats.

Voor de kinderen van 4 tot 13 is er drie keer per jaar een terugkoppeling naar ouders middels een rapportage van leerkrachten en er is een warme overdracht.