Stel cookie voorkeur in

Kindcentrum 0-13

 

 

Kindcentrum De Matrix biedt opvang, ontwikkeling, onderwijs, opvoeding en ontspanning onder een dak.

In Kindcentrum De Matrix zijn kinderen welkom vanaf hun eerste levensjaar tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

De Matrix

Het woord 'matrix' betekent twee dingen die wij heel toepasselijk vinden voor ons Kindcentrum:

1) vaste structuur met veel mogelijkheden en

2) kiemlaag; daar waar jonge plantjes zich ontwikkelen.

Tussen aanvang- en sluitingstijd kunnen ouders en kinderen in Kindcentrum De Matrix gebruik maken van:

Opvang Dribbel (0-4 jaar)

Kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar zijn welkom op één van onze twee stamgroepen. Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met donderdag geopend van 7.30u tot 18.30u. Elke groepsruimte bestaat uit een basisinrichting waar sfeer, geborgenheid en veiligheid centraal staan. We werken met een vast dagritme om jonge kinderen structuur, rust en veiligheid te bieden die ze nodig hebben.

Peuterarrangement Dribbel (2,5-4 jaar)

Speciaal voor peuters vanaf 2,5 jaar is er het peuterarrangement Dribbel. Het arrangement is van maandag tot en met donderdag geopend van 8.30u tot 11.30u. Samen met leeftijdgenootjes ontdekken kinderen er al spelend de wereld. Hun ontwikkeling wordt gevolgd en gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Het is een waardevolle aanvulling op wat de kinderen thuis al beleven en leren, en een goede voorbereiding op de basisschool.

Voorschoolse opvang (4-13 jaar)

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen vroeg in de ochtend gebruik maken van opvang. Ze zijn welkom van 7.30 tot 8.30 van maandag tot en met vrijdag.

Onderwijs De Matrix (4-13 jaar)

Wanneer zij 4 of 5 jaar zijn, maken kinderen de overstap naar de basisschool. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken de pedagogisch medewerkers van Dribbel nauw samen met de leerkrachten van basisschool De Matrix. De doorgaande ontwikkeling van uw kind staat voorop. We gebruiken bijvoorbeeld een overdrachtsformulier. Dit formulier wordt voor ieder kind bij het verlaten van de peutergroep ingevuld en aan de leerkracht van groep 1 overhandigd. Zo weet die precies hoe het met ieder kind gaat.

Tussenschoolse opvang (4-13 jaar)

Alle kinderen kunnen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO). De TSO wordt in samenwerking met, en onder de verantwoordelijkheid van Dakovda, geregeld. Via de door Dakovda gehanteerde structuur kunt u uw kind met een gerust hart over laten blijven, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw kind(eren).

Naschoolse opvang (4-13 jaar)

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen gebruikmaken van de naschoolse opvang ‘Eijgenwijze’. De jongere kinderen worden opgevangen op locatie De Matrix. De oudere kinderen worden opgevangen op Sportpark Engelerpark. Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op het Sportpark. Binnen onze BSO staat plezier centraal. We streven ernaar de huiselijke sfeer te creëren waar kinderen na school vaak behoefte aan hebben. Om dit te bereiken werken wij met een afwisselend programma en zijn onze locaties sfeervol en uitdagend ingericht. De programma’s zijn afgestemd op de leeftijden en behoeften van de kinderen. In samenspraak met de kinderen wordt ons aanbod afgestemd op hun wensen.

Vakantie opvang, vrije dagen opvang

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen gebruik maken van opvang wanneer er geen onderwijs wordt gegeven tijdens schoolweken en andere onderwijsvrije dagen.

Cursus opvang

Elk kwartaal organiseren wij buiten de onderwijstijden cursussen voor kinderen. 4 tot 8 weken achtereen kunnen kinderen kennismaken met een vorm van sport, creativiteit, beweging. Van zeilen tot golf, van hip hop tot judo, van keramieken tot striptekenen. De cursussen zijn toegankelijk voor alle kinderen die het Kindcentrum bezoeken. Voor deze cursussen wordt een financiële bijdrage gevraagd.