Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor

Onze visie op ontwikkelen en leren van kinderen van 0 tot 13 jaar

Kindcentrum De Matrix ondersteunt het kind in de ontwikkeling naar een succesvolle, zelfsturende persoonlijkheid.

Wij gaan uit van het competente kind.

We geloven in een positief pedagogisch klimaat.

In een harmonische sfeer, waar erkenning is voor ieders eigenheid creëren we een veilige, geborgen leef-leeromgeving.

In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de omgeving groeien kinderen naar zelfstandige, zelfsturende persoonlijkheden die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij van de 21e eeuw.

 

Kindcentrum De Matrix heeft vijf kernwaarden geformuleerd:

Zelfvertrouwen
Betrokkenheid
Respect
Veiligheid
Eigenaarschap

Zelfvertrouwen betekent…

Ik kan heel veel zelf
Ik kom voor mezelf en voor anderen op
Ik kan omgaan met kritiek
Ik kan complimenten geven en ontvangen
Ik durf te zeggen wat ik vind
Ik weet waar mijn grenzen liggen
Ik durf fouten te maken

Betrokkenheid betekent…

Ik neem actief deel aan activiteiten
Ik neem mijn spel en werk serieus
Ik bied mijn hulp aan
Ik heb interesse
Ik luister naar wat anderen te vertellen hebben

Respect betekent…

Ik houd rekening met anderen
Ik erken dat niet iedereen hetzelfde is
Ik ga zorgvuldig om met materialen
Ik houd me aan de afspraken die gemaakt zijn
Ik neem de ander serieus

Veiligheid betekent…

Ik voel me thuis in het Kindcentrum
Ik voel me vrij om te zijn wie ik ben
Ik sta open voor een andere mening
Ik heb begrip voor de ander
De regels en afspraken zijn duidelijk voor iedereen

Eigenaarschap betekent…

Ik ben medeverantwoordelijk voor mijn ontwikkeling
Ik ben in ontwikkeling in dialoog met kinderen, volwassenen en de omgeving
Ik mag leren van fouten
Ik neem initiatief

Klik op onderstaande link om meer informatie over het desbetreffende onderwerp te lezen:

U kunt meer informatie vinden in onze Kindcentrumgids