Stel cookie voorkeur in

Acitiviteiten groep 1-2

De groepen 1-2

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daar op in door te zorgen voor een uitdagende leeromgeving.

Alleen en samen spelen

Eerst speelt een kleuter misschien nog alleen, maar meestal ook al snel met anderen. In de kleutergroep doen de kinderen allerlei ervaringen op: andere kinderen ontmoeten, leren geven en nemen, delen en omgaan met eigen gevoelens en die van anderen. 

Activiteiten

Het streven is de kinderen veel te laten ontdekken met behulp van een uitdagende omgeving met wisselende speelplekken, met vrije en geleide spelmomenten en vele betekenisvolle onderwijsactiviteiten zoals: spelactiviteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde activiteiten, onderzoeksactiviteiten, beeldende en constructieve activiteiten en bewegingsactiviteiten.

Thema's

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s. Een thema is een onderwerp waar kinderen op een bepaald moment belangstelling voor kunnen hebben. Het kunnen actuele gebeurtenissen zijn of thema’s uit de methode Kleuterplein. De onderwerpen zijn eigenlijk onbeperkt. De leerkrachten bieden thema’s aan die zoveel mogelijk komen uit de directe omgeving van de kinderen.

Kleuterplein

In de kleutergroepen maken we gebruik van de lesmethode Kleuterplein. 

Kleuterplein heeft 16 leuke thema’s in de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod. 

 • Taal en lezen 

Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven

 • Woordenschat

Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en uitbreidingswoorden

 • Rekenen

Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd

 • Motoriek

Fijne motoriek en grove motoriek

 • Wereldoriëntatie

Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde wereld

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onder andere zelfvertrouwen, samen spelen en werken en weerbaarheid

 • Muziek

Muziek beleven, ritme en melodie

Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

Elk jaar worden er minimaal 4 thema’s uitgewerkt. Elk thema heeft vele activiteiten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelingsgebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen of samen uit.

Kleuters houden van herhaling. Bovendien biedt herhaling de kinderen zekerheid en herkenning. Daarom werkt Kleuterplein in elk thema met zogenaamde routines. Dit zijn vaste werkvormen die telkens terugkeren.

Ontwikkelingsmateriaal

Naast de activiteiten en routines komt het werken met ontwikkelingsmateriaal aan bod. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • vrije keuze
 • werken naar opdracht
Themahoeken

De kinderen kunnen in themahoeken werken, zoals: de huishoek, de bouwhoek, lees/schrijfhoek, werken aan de computer, de constructiehoeken, de actuele themahoek.

Expressie

Het werken met expressiematerialen, zoals het knippen en plakken, komt veelal aan bod.

Spel en beweging

Iedere dag staat 1 ½ uur beweging op het rooster. Dit kan zowel buiten op de speelplaats als binnen in de speelzaal. Buitenspel is meestal vrij spel. Bij mooi weer spelen we in de zandbak. Bij het spelen in de speelzaal verdelen we de lessen in 4 categorieën:

 • (vrij) gym met klautermateriaal
 • de spelles (zang- en tikspelletjes)
 • het spelen met hanteerbaar materiaal zoals ballen, hoepels en pittenzakjes
 • dans